Navigate / search

Kvalitet og kompetanse

iFokus barnehagene er i stadig utvikling, og for å tilby det beste for barn og foreldre er vi opptatt av ansattes kompetanse.

Vår visjon er mennesker og fremtid – iFokus gjør forskjellen.

For å oppnå dette er vi opptatt av å ha engasjerte medarbeidere med ulike egenskaper. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Vi utvikler oss hele tiden og er opptatt av å forbedre vår interne kompetanse. Vi har som mål at alle våre assistenter skal ha fagbrev innen 2020. Her er vi på god vei. iFokus barnehagene har utviklet et nettbasert utdanningsprogram for fagarbeidere. Les gjerne mer om dette i saken fra Østlands-Posten.

Kvalitet og kompetanse i våre barnehager

iFokus barnehagene er sertifisert i kvalitetssystemet eQuass.
Vår kvalitetspolicy gjelder på alle nivåer i barnehagene, og preger hele organisasjonen. Målsetningen er at barn, foreldre og samarbeidspartnere skal møte en barnehage som kjennetegnes av våre verdier. Vi skal tilstrebe høy kvalitet i hvordan barnehagen oppleves i det daglige, og hvordan vi utvikler oss som ansatte.

Miljøfyrtårn

iFokus barnehagene ble sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift våren 2015.  Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Barnehagene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. iFokus barnehagene har definert miljømål innen avfall og kildesortering, innføring av økologiske produkter, samt øke bruk av miljøvennlige produkter og leverandører.

Barn og voksne skal ha miljøet vårt i fokus, og sammen skal vi ta enda bedre vare på naturen vår.

Partnerbarnehage

Vi har godt samarbeid med Høgskolen i Vestfold og er partnerbarnehage. Det vil si at vi har studenter fra høgskolen i praksis hos oss. Det krever at personalet til enhver tid må holde seg faglig oppdatert, samtidig som studentene tilfører barnehagen ny kunnskap.

MyKid

Foresatte i en MyKid-barnehage får all informasjon rett på mobilen i sin mobilapp. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen idag, nyhetsbrev kan leses via mobil. Kun to tastetrykk for registrering av fravær, sending av beskjed til barnehagen. Det gir oss en god og enklere dialog mellom barnehagen og dere som foresatte.