Navigate / search

Vårt innhold og aktiviteter

Vi har romslige innelokaler, og vårt uteområde er stort med varierte og allsidige leke – og  aktivitetsmuligheter for alle alderstrinn året rundt.

Vi har fokus på helhet i barnets oppvekst – og utdanningsløp, samt hele barnets fysiske og psykiske helse. Vi har et tett samarbeid med nærmiljøet og er ofte på tur til Nesjarhallen, Gurvika svømmebasseng og Berg skole.

Det er viktig for oss at barna blir kjent i sitt nærmiljø, samtidig som vi har fokus på å gi barna muligheten til å utvikle alle sider ved sin personlighet, opparbeide innsikt om seg selv og sine behov. Barnet skal evne og ta hensiktsmessige valg for seg selv og andre – nå og i framtiden. Barna skal få erfare alle rammeplanens fagområder gjennom varierte og helsefremmende aktiviteter både i og utenfor barnehagen. De skal få muligheten til å tilegne seg kunnskap, finne sitt talent eller sine interesser, og samtidig bli utfordret til å delta i alle barnehagens aktiviteter. Vi mener at dette bidrar til å gi hvert enkelt barn et godt grunnlag for å mestre fremtiden.Ved iFokus Torpeløkka barnehage har vi kunnskapsrike ansatte som i samarbeid med de foresatte følger opp hvert enkelt barn. Det betyr at vi er opptatt av hvordan barnet har det, også når det ikke er i barnehagen. Samarbeidet mellom barnehagen og foresatte skal gi barnet de beste muligheter. Det skal være gøy å gå i barnehagen og vi håper våre verdier smitter over på både barn og foresatte.

Hvert år har barnehagen en vinterkonsert og en sommerkonsert, disse er populære og her møter foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og naboer. Her viser barna et flott repotoaer av innøvde sanger med og uten bevegelse. Ellers har barnehagen felles utflukter og ulike tradisjoner som binder alle barn og voksne sammen.

Torpeløkka på tur i nærområdet
Torpeløkka på tur i nærområdet