Navigate / search

Velkommen til iFokus Torpeløkka barnehage

iFokus Torpeløkka barnehage ligger flott plassert på Torpefeltet i Helgeroa. Vår fine beliggenhet gir oss varierte turmuligheter rett på utsiden av døren. Vi har kort vei til skogen og fjæra. Vi ligger også i gangavstand til Nesjarhallen og Berg skole. Samtidig benytter vi oss av flere lekeplasser i nærområdet. Barnehagens åpningstider er 06.30 – 17.00. Vi har åpent hele året. Hos oss møter du et engasjert personal med ulike personligheter og kompetanse, som utfyller hverandre på en god måte.

Alle som jobber i barnehagen er opptatt av hele barnet og deres familie, vi tilstreber oss for å legge til rette, for en hverdag der hvert enkelt individ blir sett og tatt på alvor. Vi jobber hele tiden for å ha god hverdags dialog med hver enkelt familie og ser viktigheten av å ha et godt samarbeid med foreldre/ foresatte og øvrige familie medlemmer. Hvert år har vi foreldre undersøkelse i barnehagen og den viser høy fornøydhet blant foreldrene og over 80% besvarelse. Vi er en fire-avdelings barnehage, med plass til barn fra 0-6 år.

Jolla og Prammen er barnehagens småbarnsavdelinger. Her legger vi stor vekt på tilknytning, trygghet, ro og omsorg. I tillegg til kos og stell er dagen vår fylt med humor, glede, sang og musikk. Samspill, lek og motoriske utfordringer er også noe vi er opptatt av, både inne og ute. Vi ser hele tiden enkeltbarnet og leser deres behov og interesse.

Koggen og Skuta er våre stor-barns avdelinger. Her vi opptatt av å gi barna mestring og utvikling. Her blir barna møtt med tillit, respekt, og anerkjennelse. Personalet skal bidra til trivsel og glede i lek og læring. Vi har fokus på skoleforberedende oppgaver og selvstendighetstrening. Vi vil skape barn som går ut av barnehagen med stor selvsikkerhet og tro på seg selv. Skolestarterne er jevnlig i @pi parken. Her gir vi barna mulighet til å aktivt å bli galde i realfag igjennom leken. Koggen og Skuta skal også være et utfordrende og trygt sted for utvikling av vennskap og sosial kompetanse.

Vi samler på de små øyeblikkene og er åpne for det spontane, vi dyrker glede og humor i samspill med barn. Vi er opptatt av å skape robuste barn.
Vi er en barnehage i bevegelse!

 

Søk plass

Dersom du ønsker plass i en av våre barnehager må du søke via samordnet opptak i kommunen.

Søknadsskjema finner du her

Ta gjerne kontakt  dersom du har spørsmål.