Navigate / search

Vårt innhold og aktiviteter

Dagen i @pi-parken
I @pi-parken følger vi barnehagens dagsrytme og åpningstid. Barna får mat i løpet av dagen – som i barnehagen. Utetiden blir brukt til å utforske vårt spennende uteområde i Nedre Verksgård og området rundt. Foreldrene leverer og henter barna i @pi-parken.

Årstema
Forunderlige ingredienser
Vann og luft
Sol og måne
Jordkloden
Varme og kulde
Kroppen
Miljø
Frø og liv

 

Les mer om dette på @pi-parkens nettside.