Navigate / search

Velkommen til @pi-parken

Hopp og sprett og tjo og hei og fire kvister deler seg,
så kommer Nøtteliten: «Her er jeg!»

Nå er det ikke sikkert at Nøtteliten kommer til oss, men at barna som kommer skal få være små ”Nøtteknekkere” er sikkert.

Gjennom trygge rammer, med fokus på omsorg, lek og realfag skal barna få knekke mange spennende nøtter. På den måten skal de få muligheten til å bli glad i teknologi, naturvitenskap, forskning, matematikk, konstruksjon og IKT. Våre arbeidsmetoder vil være basert på barnas egen aktivitet og deltakelse i solide og kunnskapsbyggende aktiviteter. Barnas medvirkning, og deres iboende evne til å undre seg, skal vektlegges. Hos oss skal barnas glede, og deres ønske om å lære, oppmuntres og stimuleres ved hjelp av godt og oppdatert utstyr, spennende lokaler, samt engasjerte og undrende voksne. Sammen skal vi knekke nøtter.

iFokusbarnehagene satser på realfag

@pi-parken er en felles avdeling for iFokusbarnehagene, med beliggenhet i Nedre Verksgård i Larvik. I nærheten er det etablert en Mattepark og et Newton-rom. Dette åpner for spennende samarbeid og gjensidig bruk.

Larvik er Vestfolds eneste realfagskommune, og da statsministeren tok turen til Larvik i august 2014, var det nettopp realfagene som sto i fokus. I @pi-parken i Nedre Verksgård fikk hun se at satsingen er sterk allerede på barnehagenivå.

Undrende barn

Barn ønsker å lære, og det er vår oppgave å gi dem muligheten til å utfolde seg i et miljø som er lagt til rette for undring og læring. Vi mener at det realfaglige innholdet vi tilbyr gjennom @pi-parken, vil være med på å legge et godt grunnlag for barna når de begynner på skolen.

Hvem får tilbud om @pi-parken:

Hver barnehages skolegruppe får være minst 7 uker i @pi-parken det siste året de går i barnehagen.

Dersom du ønsker plass i en av våre barnehager må du søke via samordnet opptak i kommunen.

Søknadsskjema finner du her

Ta gjerne kontakt med en av våre barnehager dersom du har spørsmål.

Nasjonal satsning på @pi-parken

Vi bygger realfagsavdelingen @pi-parken i hele landet gjennom et franchisekonsept i samarbeid med andre barnehagekjeder.
Se @pi-parken sin egen nettside for mer informasjon.