Navigate / search

Om iFokusbarnehagene

iFokusbarnehagene er eid og drevet av iFokus AS. Våre 4 barnehager; Tjølling, Lysheim, Grevle og Torpeløkka ligger i naturskjønne omgivelser som brukes året rundt. Barna er på oppdagelsesreiser i eget nærmiljø og opplever skog og vann som spennende og unike lekeplasser.

iFokusbarnehagene har sammen etablert @pi-parken i Hammerdalen. @pi-parken er tilpasset barn i alderen 3- 6 år, med hovedfokus på realfag. Gjennom trygge rammer, med fokus på omsorg, lek og realfag skal barna få knekke mange spennende nøtter. På den måten skal de få muligheten til å bli glad i teknologi, naturvitenskap, forskning, matematikk, konstruksjon og IKT.

Vi arbeider ut fra tanken om mennesker og fremtid – sammen gjør vi en forskjell!

Helhetstanke

iFokusbarnehagene har fokus på helhet i barnets oppvekst – og utdanningsløp, samt hele barnets fysiske og psykiske helse.

Vi ønsker at barna gis muligheten til å utvikle alle sider ved sin personlighet, opparbeide innsikt om seg selv og sine behov. Barnet skal evne og ta hensiktsmessige valg for seg selv og andre nå og i framtiden.

Barna skal få erfare alle rammeplanens fagområder gjennom varierte og helsefremmende aktiviteter både i og utenfor barnehagen. De skal få muligheten til å tilegne seg kunnskap, finne sitt talent eller sine interesser, og samtidig bli utfordret til å delta i alle barnehagens aktiviteter. Vi mener at dette bidrar til å gi hvert enkelt barn et godt grunnlag for å mestre fremtiden.

På iFokusbarnehagene har vi kunnskapsrike ansatte som i samarbeid med de forsatte følger opp hvert enkelt barn. Det betyr at vi er opptatt av hvordan barnet har det, også når det ikke er i barnehagen. Samarbeidet mellom barnehagen og foresatte skal gi barnet de beste muligheter. Hvert barn er unikt, har ulike behov og egne mål. Det skal være gøy å gå i barnehagen og vi håper våre verdier smitter over på både barn og foresatte.

Verdier

– Engasjert; vi skal være aktive, deltagende, nære og motiverte
– Modig; vi skal være nysgjerrige og tørre å utfordre
– Humørfylt; vi skal spre glede og humor
– Åpent sinn; vi skal vise respekt, lytte og være tilstede i øyeblikket

Søk plass

Dersom du ønsker plass i en av våre barnehager må du søke via samordnet opptak i kommunen.

Søknadsskjema finner du her

Ta gjerne kontakt  dersom du har spørsmål.