Navigate / search

Nyttig informasjon

Last ned årsplanen 2018-2019


Vedtekter iFokus barnehagene

Barnehagens opplysnings- og informasjonsplikt

Barnehagens leder er ansvarlig for at både tilsynsmyndighet, ansatte, foresatte og/ eller barna informeres om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse. Varsling skal skje ved alle uønskede hendelser til riktig instans når det oppstår forhold som kan ha negativ betydning på barnas helse og trivsel. Dette informeres i hovedsak på MyKid, eventuelt i SU/AU eller på foreldremøte ved behov.