Navigate / search

Velkommen til iFokus Lysheim barnehage

«Barnehagen med sjel, entusiasme og hjertevarme»

For oss betyr det at sjelen ligger i historien, den lever i veggene, i personalets engasjement, åpenhet og omsorgsevner. Så langt det lar seg gjøre, deler vi barna inn i avdelinger etter alder. Vi har et spesielt fokus på å skape trygghet for barnet og foreldrene den første tiden i barnehagen.

Ved aldersinndelte avdelinger får vi til en unik pedagogisk tilpasning, de ansatte opparbeider seg god kompetanse på sitt alderstrinn og barna vokser i takt med seg selv og jevnaldrende. Gjennom møter mellom mennesker, mye lek og allsidige aktiviteter og opplevelser lærer barnet om seg selv, andre og verden rundt seg.

Lysheim barnehage startet i 1993. Vi har 4 avdelinger med plass til barn fra 0 til 6 år. Barnehagen åpner 06.45 og stenger 17.00 og vi har åpent i skolenes ferier.  Vi serverer mat til alle måltider.  Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet skal gi barnet de beste muligheter.

Hvor lenge skal vi være venner Brumm?» sa Nasse Nøff
«Enda lenger» sa Brumm

Søk plass

Dersom du ønsker plass i en av våre barnehager må du søke via samordnet opptak i kommunen.

Søknadsskjema finner du her

Ta gjerne kontakt  dersom du har spørsmål.