Navigate / search

Vårt innhold og aktiviteter

iFokus Tjølling Barnehage tilbyr helhet i tilbudet. Vi gir barna varierte opplevelser og erfaringer på ulike og spennende områder. Vi har fokus på barns medvirkning, der barna får komme med sine meninger og ønsker i hverdagen.

Personalet utfyller hverandre i forhold til kompetanse og interessefelt, noe hele barnehagen drar nytte av.
Vi har fire avdelinger; Frøet (0-2 år), Rota (2-6år), Kongla (2-6år) og Kvisten (2-6 år). Hver aldersgruppe har hvert sitt dyrenavn: 1-åringene (Mus), 2-åringene (Ekorn), 3-åringene (Hare), 4-åringene (Rev) og 5-åringene (Bjørn). Hver avdeling har sitt særpreg, men samarbeidet på tvers er viktig og synliggjøres gjennom felles metodikk og aktiviteter som:

”Det er mitt valg”

Vi skal lære barna å ta gode valg for seg selv og vi benytter metodikken spesifikt i samlingsstund og hverdagssituasjoner.

Kreative uker

Felleskap på tvers av avdelingene om aktiviteter og innhold som går over en hel uke

Kulturgruppe

For skolestartere med fokus på drama og musikk

Fysisk aktivitet og ballspill

Vi leier Tjøllinghallen i vinterhalvåret og benytter oss av fotballbanen og ballbingen i sommerhalvåret

Spennende uteplasser

Vi er mye på tur med pedagogisk opplegg. Vi har egen turansvarlig som sørger for god mat fra naturen og lærer barna det naturen har og by på.

Aktiviteter per avdeling

Avdelingene har også egne opplegg og aktiviteter. Det er viktig ”å gripe dagen”og holde på her-og-nå perspektivet. Personalet ønsker at barnas interesser og perspektiv skal være styrende og barna skal medvirke hver dag ut fra alder og modning. For å sikre at styringsdokumentene og rammene for barnehagen overholdes og for å sikre variasjon i dagene er det også behov for voksenstyrte og organiserte aktiviteter.