Navigate / search

Velkommen til iFokus Tjølling barnehage

iFokus Tjølling barnehage tilbyr helhet i vår hverdag. Vi gir barna varierte opplevelser og erfaringer på ulike og spennende områder. Vi har fokus på barns medvirkning, der barna får komme med sine meninger og ønsker i hverdagen.

Vi har fire avdelinger; Frøet (0-2 år), Rota (2-6år), Kongla (2-6år) og Kvisten (2-6 år). Hver aldersgruppe har hvert sitt dyrenavn: 1-åringene (Mus), 2-åringene (Ekorn), 3-åringene (Hare), 4-åringene (Rev) og 5-åringene (Bjørn). Hver avdeling har sitt særpreg, men samarbeidet på tvers er viktig og synliggjøres gjennom felles metodikk og aktiviteter. Personalet i barnehagen utfyller hverandre i forhold til kompetanse og interessefelt, noe hele barnehagen drar nytte av.

”Det har jeg aldri gjort før..
så det kan jeg helt sikkert.”
Pippi

Vi er barnehagen for ditt barn om dere ønsker at barnet ditt skal:

  • Bli mer robust
  • Videreutvikle selvfølelse og samarbeidsevner
  • Få opplevelser for livet
  • Bli sett og hørt av et engasjert, varmt og kompetent personal

Vi tilbyr:

  • Fantastiske uteområder og turplasser
  • Tilpassede aktiviteter for alle aldre, med utgangspunkt i rammeplanens fagområder
  • God atmosfære med plass for humor, latter, omtanke og trøst
  • Foreldresamarbeid – dere blir møtt med åpent sinn og respekt

Vi håper du vil ha glede og nytte av hjemmesiden vår om du er forelder i barnehagen, skal søke barnehageplass, leter etter jobb eller rett og slett er nysgjerrig på det vi driver med. Vi er en fire – avdelings barnehage, med plass til barn fra 0 – 6 år.

Søk plass

Dersom du ønsker plass i en av våre barnehager må du søke via samordnet opptak i kommunen.

Søknadsskjema finner du her

Ta gjerne kontakt  dersom du har spørsmål.